Tjänster

Vi genomför allt från små till stora och komplexa projekt inom Elproduktion, Eldistribution och industrin. Vår kompetens sträcker sig från 0,4 till 130 kV inom segmenten Regionnät, Lokalnät, Vindkraft och Industri.

Industriell elkraft

Genom att erbjuda nyinstallationer och ombyggnationer inom mellan- och högspänning vill vi stärka konkurrenskraften hos den svenska industrin.

Vindkraft

Vårt samhälle står inför stora utmaningar i att säkra framtidens elförsörjning, vi finns till för att vi vill vara en viktig del i framgångsrika förnyelseprojekt.

Vår samlade erfarenhet och kompetens tillsammans med våra kvalificerade partners gör att vi tål att jämföras.

Eldistribution

Vi genomför projektering och byggnation av lokal- och regionnät och hoppas därigenom att bidra till en stabil strömförsörjning till samhället.

Konsulttjänster

  • Projektledning
  • Byggledning
  • Kraftservicetjänster
  • Drift och Underhållserbjudande