Våra värdegrunder

Engagemang
  • Vi är stolta över att skapa mervärden för våra kunder.
  • Engagemang är för oss att våga utmana allt vi gör idag för att göra det ännu lite bättre imorgon.
Arbetsmiljö
  • Vi skapar förutsättningar och gör varandra bättre genom feedback, stöttning och uppmuntran i en prestigelös och glädjefylld miljö.
  • Vi är en del av varandras arbetsmiljö, vi bryr oss om varandra och verkar för att ingen ska fara illa.
Förtroende
  • Vi är stolta över förtroendet från våra kunder och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.
  • Vi strävar efter återkommande kunder och därför finns det aldrig utrymme för dåligt genomförda projekt.
Ansvarstagande
  • Vi fullföljer våra åtaganden och återkopplar längs vägen. När något går fel, tar vi konsekvenserna, löser problemen och lär oss av erfarenheterna.
  • Våra ledare skapar förutsättningar för alla medarbetare att göra ett bra jobb och leder genom goda exempel.